• Rss Futureco
  • Pinterest Futureco
  • Facebook Futureco
  • Twitter Futureco
  • Linkedin Futureco
  • Vimeo Futureco

Producten

Futureco Bioscience produceert en verkoopt producten voor de bescherming en verbetering van de gezondheid en productiviteit van landbouwgewassen met een minimale impact op het milieu, waarbij een goede gezondheid, het evenwicht van de substraten en de omgeving waarin ze worden gekweekt worden behouden.

Futureco Bioscience heeft 5 bedrijfstakken die verband houden met producten voor de bescherming van voeding van planten: Biopesticiden, beschermende botanische extracten, defensie-activeermiddelen, biostimulerende middelen, deficiëntie-corrigeermiddelen, bodemverbeteringsmiddelen en coadjuvanten.

Defensieve activeermiddelen

Defensieve activeermiddelen

» Producten die de natuurlijke afweer van planten tegen aanvallen van ziekteverwekkers of ziekten, stimuleren.

Biostimulerende middelen

Biostimulerende middelen

» Producten die het plantmetabolisme bevorderen en versterken. Ze bestaan uit voedingsstoffen rijk aan kalium, stikstof, fosfor, aminozuren, polysacchariden, peptiden en/of humuszuur die de oogst, de groei en de kwaliteit van het gewas verbeteren.

Bodemverbeteringsmiddelen

Bodemverbeteringsmiddelen

» Producten die de fysisch-chemische eigenschappen, de vruchtbaarheid en de opname van voedingsstoffen in verarmde grond verbeteren en die hun herstel en balans om gewasopbrengsten te verhogen en de gezondheid van het substraat waarin ze groeien te behouden, bevorderen.

Deficiëntie corrigeermiddelen

Deficiëntie corrigeermiddelen

» Producten die tekorten veroorzaakt door tekortkomingen of onevenwichtigheden in de absorptie van bepaalde mineralen verhinderen en corrigeren, waardoor de productiviteit en het rendement van de gewassen verhoogd worden.

Futureco Bioscience S.A.
© 2017 All rights reserved