Recerca
i desenvolupament

Som líders del sector en R+D+I en biotecnologia agrícola respectuosa amb el medi ambient.

La R+D+I és el motor de la innovació i la qualitat dels nostres productes, i un dels majors actius de la nostra companyia.

 • Rss Futureco
 • Pinterest Futureco
 • Facebook Futureco
 • Twitter Futureco
 • Linkedin Futureco
 • Vimeo Futureco

Futureco Bioscience es va fundar el 1993, i des de llavors, el Departament de R+D+I i Afers Reglamentaris investiga i desenvolupa productes basats en extractes naturals i en agents microbians de control biològic (ACBs). Aquests actuen com patògens d'insectes-plaga (bioinsecticides), antagonistes de fongs i bacteris fitopatògens (biofungicides i biobactericides), patògens de nematodes (bionematicides), i/o productes amb acció biofertilitzant (promotora del creixement vegetal).

El departament de R+D té una gran capacitat de screening de microorganismes potencials ACBS davant fongs, bacteris, insectes o nematodes patògens, tant in vitro, ex vivo i in vivo. Anualment es realitzen més de 1.600 bioassaigs in vitro, 200 bioassaigs ex vivo seleccionant els ACBS més eficaços i innovadors. Així mateix, anualment s'efectuen al voltant de 100 bioassaigs in vivo (en planta) en condicions de cambra climàtica, on s'avaluen tant els ACBS seleccionats com les seves formulacions. Aquesta capacitat converteix Futureco Bioscience en una de les empreses més actives a nivell mundial en el desenvolupament de bioplaguicides.

Avui, fruit de la inversió en R+D+I, el 35% del personal de l'empresa està integrat per personal investigador.

Recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I)

Les principals línies de recerca del departament són:

 • Bioplaguicides basats en Agents Microbians de Control Biològic.
 • Bioplaguicides basats en extractes naturals.
 • Biofertilizants: Productes Promotors del Creixement Vegetal (PGP), basats en microorganismes o bé en substàncies naturals.
 • Desenvolupament, millora i suport tècnic de les formulacions de productes nutricionals.

Projectes de R+D+I

Entre el 1999 (data de la fundació del Departament de R+D+I) fins el 2014, els principals projectes desenvolupats i en procès són:

Col·laboradors R+D+I

Futureco Bioscience col·labora amb destacades entitats, grups d'investigació i universitats del sector agrobiotecnològic i del biocontrol, com:
 • Logo Universitat politècnica de Catalunya
 • Universitat de barcelona
 • Logo Universitat politècnica de Catalunya
 • Logo Universitat de Girona
 • Cabi Biosciensce
 • Logo Instituto Canario de Investigaciones Agrarias
 • Acció10
 • Acció10
 • Logo centro para el desarrollo tecnológico industrial CDTI
 • Logo Swansea University
 • Logo Enisa

Futureco Bioscience S.A.
© 2017 All rights reserved