• Rss Futureco
  • Pinterest Futureco
  • Facebook Futureco
  • Twitter Futureco
  • Linkedin Futureco
  • Vimeo Futureco

Projectes responsables

Responsabilitat Social empresarial RSE

Projectes amb enfocament social

Futureco Bioscience desenvolupa projectes de divulgació i difusió del sector en què s'inscriu, així com del seu mercat per tal d'ampliar i divulgar bones pràctiques tant de responsabilitat social corporativa com de cura del medi ambient.

Una de les millors vies per implementar projectes que millorin la societat i impulsin tant el seu desenvolupament com l'organització de persones i la construcció de coneixement del sector són les xarxes socials. Amb les TICs poden generar-se una sèrie de productes d'innovació, organització, dinamització del sector i canvi social.

Projectes de preservació i cura del medi ambient

Tota l'activitat de Futureco Bioscience es fonamenta sobre sòlids pilars de responsabilitat social corporativa i mediambiental, amb una millora contínua de les activitats desenvolupades amb la finalitat de protegir el medi ambient.

L'empresa investiga, desenvolupa i produeix productes nets, d'origen biològic, formulats amb substàncies actives d'origen natural, alguns dels quals compten amb certificats com a inputs aptes per a l'agricultura ecològica.

Actualment implementa el sistema ISO: 14001 de bones pràctiques de gestió mediambiental, amb validesa internacional, la qual certifica que realitza la seva producció emmarcada en un seguit de mesures de conservació que inclouen aspectes com l'estalvi energètic, la protecció climàtica i l'eliminació de residus.

Un altre dels projectes d'aquesta línia és la certificació de productes Futureco Bioscience com a aptes per a ser usats en cultius d'agricultura ecològica.

Oko GarantieCAAE Andalucía

Cooperació i desenvolupament

Des de l'any 2011 s'han realitzat diversos assaigs de camp a Ghana, Senegal, Kenya i Costa d'Ivori per al control d'insectes (Mealy bug, mosca de la fruita ...) i malalties fúngiques (com Alternaria, Collecotrichum, Septoria,...) on s'han avaluat diferents bioplaguicides de Futureco Bioscience.

Projectes d'educació

  • Summer Stage Tackle Biotech: Estades de pràctiques d'estiu adreçades a alumnes de secundària (14-16 anys) per al foment de les vocacions científiques en biotecnologia (100 hores)
  • Visites per d'alumnes de secundària i batxillerat, de la regió i d'altres països, a les instal·lacions de Futureco Bioscience per conèixer com funcionen els seus laboratoris.
  • Pràctiques per a alumnes dels Màsters de Microbiologia Avançada (UB), Fisiologia Vegetal (UAB), Enginyeria Agrícola (DEAB-UPC) o de Doctorat

Institucions col·laboradores

Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació han canviat la forma de fer negocis, relacionar-nos i col·laborar, així com les dinàmiques dels mercats i la forma d'establir aliances. En un món globalitzat, des de Futureco Bioscience se sap que en col·laboració i coordinació amb altres entitats s'aconsegueix arribar més lluny i aportar molt més a la societat.

Per això, Futureco Bioscience s'associa amb diverses institucions que fomenten la millora de l'impacte social de l'agrobiotecnologia, així com el creixement del sector, com a membre de les següents entitats, amb què col·labora en diferents projectes:

Futureco Bioscience S.A.
© 2017 All rights reserved