• Rss Futureco
  • Pinterest Futureco
  • Facebook Futureco
  • Twitter Futureco
  • Linkedin Futureco
  • Vimeo Futureco

Productes

Futureco Bioscience fabrica i comercialitza productes per protegir i millorar la salut i productivitat dels cultius agrícoles amb un mínim impacte ambiental, preservant la bona salut i equilibri dels substrats i l'entorn en què es conreen.

Futureco Bioscience compta amb 5 línies de negoci associades a productes de protecció i nutrició vegetal: Bioplaguicides, extractes botànics protectors, activadors de defenses, bioestimulants, correctors de carències, estructuradors de sòls i coadjuvants.

Activadors de defenses

Activadors de defenses

» Estimulants de les defenses naturals de les plantes enfront de l'atac de patògens o malalties.

Bioestimulants

Bioestimulants

» Potencien el metabolisme vegetal. Amb nutrients rics en potassi, nitrogen, fòsfor, aminoàcids, polisacàrids, pèptids i àcids húmics que milloren el rendiment, el creixement i la qualitat dels cultius.

Estructuradors de sòls

Estructuradors de sòls

» Milloren les característiques fisicoquímiques, la fertilitat i l'absorció de nutrients en sòls empobrits,tot afavorint la seva recuperació i equilibri per augmentar el rendiment dels cultius.

Correctors de deficiències

Correctors de deficiències

» Prevenen i corregeixen deficiències causades per la manca i els desequilibris de l'absorció de certs elements minerals, augmentant així la productivitat i el rendiment dels conreus.

Futureco Bioscience S.A.
© 2017 All rights reserved